Saturday, 15 December 2018

Holding your hand, I can walk my road

Speaking of journeys, today we have a Min song called 牵阮的手 | Khan gún ê tshiú, "As you hold my hand". I translated it to English on Jun 20 2017 and to Romagnolo on Jun 14 16 17 18 (yep it took forever to get those rhymes) 2018. I met it in Sep 2014 via a CD of Min Nan songs a Chinese friend of me gave me as a present. On 15/12/18 I translated it to Vietnamese, on Xmas day I made a couple tweaks, and my Vietnamese friend corrected it (or should I say reworked it?) within 3/1/9. Between 21/12 and 22/12, I had a French version ready, which I made two tweaks to on 26/12. Then, while rolling in bed on 25/5/19 between ~2:30 and 3:23, I did the Hakka and then the Italian versions. Then I had a column to fill, so in the afternoon of 27/5/19 I tried Spanish and Portuguese, with little success, then overnight I continued Portuguese (to add it to the list of target languages :) ), and the following morning I completed the translation, with rhymes, and put it up here around 12:15. Sent it to a native at 23:40 on 2/6/19, woke up the following morning to see his 4:13 reply with three corrections: o->ou, sufrir->sofrer, tuda a vida -> toda a vida. Let's see the translations!


*牵阮的手
淋着小雨
牵阮的手
缀你跤步
牵你的手
行咱的路
牵你的手
毋惊艰苦#虽然路途
有风有雨
我也甘愿
受尽苦楚
希望共你
白头偕老
牵你的手
行咱的路

* You hold my hand,
Through rain I walk.
You hold my hand,
With you I walk.
Holding your hand
I fear no pain.
Holding your hand
Our road I walk.

*

# Though on my road
There’s wind and rain,
I am willing
To face all pain!
I just hope to
Grow old with you.
You hold my hand,
Our road I walk.

*

#

#
* Em nắm tay anh
Mưa rơi mưa rơi
Em nắm tay anh
Đôi ta cùng bước
Anh nắm tay em
Cùng nhau bước đi
Anh nắm tay em
Không ngại gian-khổ

*

# Dù-cho phía-trước
Có gió có mưa
Anh cũng sẵn-lòng
Chịu-đựng mọi thứ.
Mong được ben em
Răng long đầu bạc
Anh nắm tay em
Cùng nhau bước đi

*

#

#
* Bạn nắm tay tôi,
Mưa đang ngâm tôi,
Bạn nắm tay tôi,
Với bạn đi-bộ.
Tôi nắm tay bạn,
Tiếp-tục đi-bộ,
Tôi nắm tay bạn,
Không sợ sự-khổ.

*

# Mặc-đầu trên đường
Có gió có mưa,
Tôi song sẵn-lòng
Chịu-đựng mọi thứ.
Mong ở với bạn
Mãi-mãi cho chết.
Tôi nắm tay bạn,
Tiếp-tục đi-bộ,

*

#

#我(的)
小雨
我(的)
还去

你(的)
两侪咱们
你(的)
艰苦

虽然路途
有风有水
还甘愿
受尽苦味

希望
百年偕老
你(的)
两侪咱们Tienmi la man
Mi bagnerò
Tienmi la man
Ma con te verrò

Dammi la man
Lungo il nostro amor
Dammi la man
Non temerò il dolor

Pur se adesso
Tempesta c'è
Voglio ancora
Soffrir con te

E tutta la vita
Starti vicin
Dammi la man
Farem questo cammin
* Khan gún ê tshiú
Lâm-tio̍h sió-hōo
Khan gún ê tshiú
Tè lí kha-pōo
Khan lí ê tshiú
Kiânn lán ê lōo
Khan lí ê tshiú
M̄ kiann kan-khóo

*

# Sui-liân lōo-tôo
Ū hong ū hōo
Guá iā kam-guān
Siū tsīn khóo-tshóo
Hi-bāng kā lí
Pe̍h-thiô-kai-nóo
Khan lí ê tshiú
Kiânn lán ê lōo

*

#

#* S' t-a-m tẽ la mã,
Mè, nẽch si a-m bègn,
S't-a-m tẽ la mã,
Cun tè a vègn.
S’ t-a-m dé la mã
Andẽn avãti insẽ
S’ t-a-m dé la mã
La paùra la-n-u-m vẽ

*

# Vẽt, tè sòppia,
Aqua, tè vènn zò:
Ignacösa
A supurtarò
Tòtta mi vida
A spér 'd stêř cun tè
S’ t-a-m dé la mã
Andẽn avãti insẽ

*

#

#* Tu tiens ma main
Dans la tempête,
Tu tiens ma main
Rien ne m'arrête.
Je tiens ta main
Sur nôtre rue je viens
Je tiens ta main
Je ne crains rien

*

# Même si sur la rue
Y a vent et pluie,
Je suis bien prêt(e)
De tout soufrir
Toute ma vie
J'veux rester tien(ne)
Je tiens ta main
Je ne crains rien

*

#

#Khien nga kài shíu
Lîm-tén siáu-jí
Khien nga kài shíu
Kạk nyî hân hì

Khien nyia kài shíu
Hâng lióng-sâ kài lù
Khien nyia kài shíu
M kiang kan-khú

Sui-yên lù-thû
Yìu fung yìu shúi
Ngâi hân kam-nyèn
Shìu tshìn khú mùi

Hi-mòng kạk nyî
Pak-nyên-hâi-ló
Khien nyia kài shíu
Hâng lióng-sâ kài lù-thòSe tens esta mão
Na chuva eu vou
Se tens esta mão
Contigo vou

Se me dás a mão
Haja o que houver
Se me dás a mão
Juntos não vamos temer

Haja vento ou chuva
Adiante de mim
Sou disposto a
Sofrer tudo sim

Toda a vida
Contigo quero estar
Se me dás a mão
Juntos não vamos parar

No comments:

Post a comment