Saturday, 29 June 2019

Kisses that cause sadness

Today we shift to the sad side of love, where the love is one-way and the one in love gets ever sadder. We have 越吻越伤心 | Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1, "The more I kiss the sadder I am", a Cantonese song met sometime between Christmas 2012 and Easter 2013 and translated to English way later in the evening of Jan 11 2018, with a couple tweaks the next day. Let's see it!


越吻越伤心
仍然糊涂是我过份
明明知道彼此不再情深
何必追问远近

郑:
问你哪个配搭
穿起使我最陪衬
蘇:
但你冷冷两眼
似看着无聊闲人
郑:
问你哪一出好戏
最近会冷人提提神
蘇:
但换来连场沉默
如像跟我嬉笑不再吸引
郑:
问你我喝醉了
可不可对我吻吻
蘇:
但你碰碰嘴角
动作像瞭瞭途人
郑:
问你会否因工作
太累两目完全无神
蘇:
而你似强制
內心的抖震

一个后一个:越吻越伤心
郑:
明明无余地再过问
明明知道衷心一吻
蘇:Mm
合(两个旋律):
会有更亲厚质感
一个后一个:越吻越伤心
郑:
仍然糊涂是我过份
蘇:OH BABY
郑:明明知道彼此不再情深
合(两个旋律):何必追问远近

郑:
问你距我太远
可不可以坐更近
蘇:
但你似听见了
某个极无聊奇闻
郑:
问你有否想起
你我是哪样成为情人
蘇:
但换来连埸沈默
如像早觉得我不再吸引
郑:
问你那晚见我
怎么湿透了发鬓
蘇:
但你似觉得我
问错问题如傻人
郑:
问到你跟他相处
背后那段缠绵传闻
蘇:
而你却窃笑
像偷偷兴奋

合(两个旋律):
越吻越伤心
明明无余地再过问
明明知道衷心一吻
会有更亲厚质感
越吻越伤心
仍然糊涂是我过份
明明知道彼此不再情深
蘇:
无谓再三逼近
Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1
Jing4-jin4 wu4-tou4 si6 ngo5 gwo3-fan1
Ming4-ming4 zi1-dou6 bei2-ci2 bat1 zoi3 cing4-sam1
Ho4-bit1 zeoi1-man6 jyun5-kan5

Zeng6:
Man6 nei5 naa5 go3 pui3-daap3
Cyun1-hei2 si2/3 ngo5 zeoi3 pui4-can3
Sou1:
Daan6 nei5 laang5-laang5 loeng5 ngaan5
Ci5 hon1/3-zoek3/6 mou4-liu4 haan4-jan4
Zeng6:
Man6 nei5 naa5 jat1 ceot1 hou2/3 hei3
Zeoi3-gan6 wui2/4/6 ling4/6 jan4 tai4-tai4 san1/4
Sou1:
Daan6 wun6 loi4 lin4 coeng4 cam4-mak6
Jyu4-zoeng6 gan1 ngo5 hei1 siu3 bat1 zoi3 kap1-jan5
Zeng6:
Man6 nei5 ngo5 hot3-zeoi3-liu5
Ho2 bat1 ho2 deoi3 ngo5 man5-man5
Sou1:
Daan6 nei5 pung3-pung3 zeoi2-gok3
Dung6-zok3 zoeng6 liu4/5-liu4/5 tou4 jan4
Zeng6:
Man6 nei5 wui2/4/6 fau2 jan1 gung1-zok3
Taai3 leoi4/5/6 loeng5 muk6 jyun4-cyun4 mou4 san4
Sou1:
Ji4 nei5 ci5 koeng4/5-zai3
Noi6-sam1 dik1 dau2-zan3

Jat1 go3 hau6 jat1 go3: Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1
Zeng6:
Ming4-ming4 mou4 jyu4-dei zoi3 gwo3-man6
Ming4-ming4 zi1-dou6 cung1-sam1 jat1 man5
Sou1: Mm
Gap3/hap6 (leong5 go3 syun3-leot6):
Wui2/4/6 jau5/6 gang4 can1 hau5 zat1-gam2
Jat1 go3 hau6 jat1 go3: Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1
Zeng6:
Jing4-jin4 wu4-tou4 si6 ngo5 gwo3-ban1
Sou1: OH BABY
Zeng6: Ming4-ming4 zi1-dou6 bei2-ci2 bat1 zoi3 cing4-sam1
Gap3/hap6 (leong5 go3 syun3-leot6): Ho4-bit1 zeoi1-man6 jyun5-kan5

Zeng6:
Man6 nei5 keoi5 ngo5 taai3 jyun5
Ho2 bat1 ho2-ji co5 gang3 kan5
Sou1:
Daan6 nei5 ci5 teng1-gin3-liu5
Mau5 go3 gik6 mou4-liu4 kei4-man4
Zeng6:
Man6 nei5 jau5/6 fau2 soeng2-hei2
Nei5 ngo5 si6 naa5-joeng6 sing4-wai4 cing4-jan4
Sou1:
Daan6 wun6 loi4 lin4 coeng4 cam4-mak6
Jyu4 zoeng6 zou2 gok3-dak1 ngo5 bat1 zoi3 kap1-jan5
Zeng6:
Man6 nei5 naa5 maan5 gin3 ngo5
Zam2-mo1 sap1-tau3-liu5 faat3-ban3
Sou1:
Daan6 nei5 ci5 gok3-dak1 ngo5
Man6 co3 man6-tai4 jyu4 so4-jan4
Zeng6:
Man6 dou3 nei5 gan1 taa1 soeng1-cyu2
Bui3 hau6 naa5 dyun6 cin4-min4 cyun4-man4
Sou1:
Ji4 nei5 koek3 sit3 siu3
Zoeng6 tau1-tau1 hing1-fan5

Gap3/hap6 (leong5 go3 syun3-leot6):
Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1
Ming4-ming4 mou4 jyu4-dei zoi3 gwo3-man6
Ming4-ming4 zi1-dou6 cung1-sam1 jat1 man5
Wui2/4/6 jau5/6 gang4 can1 hau5 zat1-gam2
Jyut6 man5 jyut6 soeng1-sam1
Jing4-jin4 wu4-tou4 si6 ngo5 gwo3-ban1
Zeng6: Ming4-ming4 zi1-dou6 bei2-ci2 bat1 zoi3 cing4-sam1
Sou1:
Mou4-wai6 zoi3 saam1/3 bik1-gan6Kisses make me sad
The confusion's I'm persistent
I know well we won't be in love again
Why should I keep coming close?

Zheng:
I ask which is the outfit
With best-matching top and bottom
Su:
But your ice-cold eyes
Seem to look at a boring man
Zheng:
I ask you which recent play
Is most refreshing in your eyes
Su:
But then the stage turns silent
As if laughing with me ain't interesting
Zheng:
We're both drunk, I ask you
If you can give me a kiss
Su:
But you touch my mouth
As if to tease a passerby
Zheng:
I ask you if work ever tires you
So your eyes are tot'lly void
Su:
You seem to shake
With force in your heart

One after the other: Kisses make me sad
Zheng:
I know you'll never be int'rested
I know that a heartfelt kiss from you
Su: Mm
Together (two tunes):
Will feel much more like true love
One after the other: Kisses make me sad
Zheng:
The confusion's I'm persistent
Su: OH BABY
Zheng: I know well we won't be in love again
Together (two tunes): Why should I keep coming close?

Zheng:
I ask if, since you're so far,
You could come sit a little nearer
Su:
You seem to have heard
A very boring anecdote
Zheng:
I ask if you still remember
How we got together then
Su:
But then the stage turns silent
As if you thought I'm not interesting
Zheng:
I ask you how your hair got drenched
That night you came to see me
Su:
You seem to think I'm asking
The wrong question like a fool
Zheng:
I ask you about that rumor
That you met him b'hind my back
Su:
You snigger as
If secretly excited

Together (two tunes):
Kisses make me sad
I know you'll ne'er be interested
I know that a heartfelt kiss from you
Will feel much more like true love
Kisses make me sad
The confusion's I'm persistent
I know well we won't be in love again
Su:
It's pointless to keep coming close

Tuesday, 25 June 2019

'O sole mio

Beh, la canzone sicuramente la conoscete: è la famosa 'O sole mio napoletana, che io (e non solo, anche se quella traduzione mi convince poco, in primis perché fa fatica a stare nella musica). In mezzo a tutte queste canzoni d'amore, mi pareva azzeccata. La traduzione (quella mia) risale a tra notte e pomeriggio del 9/2, con due-tre modifiche il 24/2/19. Affrontando il classico problema della colonna da riempire facendo la bozza di questo post il 23/3/19, l'ho tradotta in Siciliano, finendo intorno alle 23:45. Nel fare il video, diciamo tra le 15 e le 16:30 del 25/6/19, ho notato due cose: a) Abbiamo "sera" e 夜间 vuol dire notte, meglio cambiarlo in 晚上; b) Non so se sia tua o tòia in Siciliano, per la verità mi sa che è solo tò, ma nel video ho messo tòia comunque :). Mi sa che qua non lo cambio però. Vediamola!


Che bella cosa na jurnat''e sole
L'aria serena doppo la tempesta!
Pe' ll'aria fresca pare già na festa
Che bella cosa na jurnat''e sole

Rit.
Ma n'atualtro sole,
Cchiù bello, oje ne'oh bambina
'OIl sole mio
Sta 'n fronte a te!
'OIl sole, 'oil sole mio
Sta 'n fronte a te!
Sta 'n fronte a te!

Lùceno 'e llastrei pannelli d''a fenesta toja
Na lavannara canta e se ne vanta
E pe' tramentementre torcestrizza, spannestende e canta,
Lùceno 'e llastre d''a fenesta toja

Rit.

Quanno fa notte e 'oil sole se ne scenne,
Me vene quase 'na malincunia;
Sotto 'a fenesta toja restarria
Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne.

Rit.啊太美丽啦太阳照亮的天
在风雨过后的晴晴的空气
已仿佛快乐渗透清凉空气
啊太美丽啦太阳照亮的天

合唱:
但更美丽的
太阳,宝贝,
我的太阳
在你眼眉
我的,我的太阳
在你眼眉
在你眼眉

你的窗口的玻璃正在闪烁
洗衣工女人正在唱歌吹嘘
她在拧挂衣服唱歌的时候
你的窗口的玻璃正在闪烁

合唱

太阳落山和晚上来的时候
我心中几乎感到某种忧郁
就想要留在你窗口的下面
太阳落山和晚上来的时候

合唱
Chi beđđa cosa na jurnata 'i suli
L'aria sirèna dòpu ṙ'a timpesta
Pi ll'aria frisca pari già na festa
Chi beđđa cosa na jurnata 'i suli.

Rit.
Ma n'autřu suli,
Oh beđđa mia,
U suli mè
Sta 'n fronti a ttia
U suli, u suli mè
Sta 'n fronti a ttia
Sta 'n fronti a ttia

Lùcunu i lastři d'a finestřa tua
Na lavannara canta e si nni vanta
E ntantu ch'iđđa torci, spanni e canta,
Lùcunu i lastri d'a finestřa tua

Rit.

Quannu ch'è sira e u suli si nni scènni
Mi vèni quasi na malincunia
Sutt'â finestřa tò mi ristarìa
Quannu ch'è sira e u suli si nni scènni

Rit.A tài měilì la tàiyáng zhàoliàng de tiān
Zài fēngyǔ guòhòu de qíngqíng de kōngqì
Yǐ fǎngfú kuàilè shèntòu qīngliáng kōngqì
A tài měilì la tàiyáng zhào liàng de tiān

Héchàng:
Dàn gèng měilì de
Tàiyáng, bǎobèi,
Wǒ de tàiyáng
Zài nǐ yǎnméi
Wǒ de, wǒ de tàiyáng
Zài nǐ yǎnméi
Zài nǐ yǎnméi

Nǐ de chuāngkǒu de bōlí zhèngzài shǎnshuò
Xǐyī gōngnǚrén zhèngzài chànggē chuīxū
Tā zài níng guà yīfú chànggē de shíhòu
Nǐ de chuāngkǒu de bōlí zhèngzài shǎnshuò

Héchàng

Tàiyáng luòshān hé wǎnshang lái de shíhòu
Wǒ xīnzhōng jīhū gǎndào mǒu zhǒng yōuyù
Jiù xiǎngyào liú zài nǐ chuāngkǒu de xiàmiàn
Tàiyáng luòshān hé wǎnshang lái de shíhòu

Héchàng

Saturday, 22 June 2019

Deep love - quite possibly the last one :)

I already said just about all I need to say in this introduction to today's 深深的爱 | Shēnshēn de ài in the last post, except that I translated this one only to English, and mostly during the night between 22/3 and 23/3/19, after midnight, with a tweak the following morning. Let's see it!


微风阵阵吹
吹进我心底
一首情歌
我要送给你
不管你在哪里
依然想着你
它是代表我的心意

千言万语
藏在心坎里
一首情歌
我要送给你
不管海枯石烂
风云多变幻
我会永远深深爱你

虽然情爱多迷离
我对你的真情永不移
虽然你到海角天边
天涯芳草会知音

海风海浪明白我的心
山盟海誓难忘记
相逢梦中成追忆
心爱的你在哪里
Wéifēng zhènzhèn chuī
Chuī jìn wǒ xīndǐ
Yī shǒu qínggē
Wǒ yào sòng gěi nǐ
Bùguǎn nǐ zài nǎlǐ
Yīrán xiǎngzhe nǐ
Tā shì dàibiǎo wǒ de xīnyì

Qiānyánwànyǔ
Cáng zài xīnkǎn lǐ
Yī shǒu qínggē
Wǒ yào sòng gěi nǐ
Bùguǎn hǎikūshílàn
Fēngyún duō biànhuàn
Wǒ huì yǒngyuǎn shēnshēn ài nǐ

Suīrán qíng'ài duō mílí
Wǒ duì nǐ de zhēnqíng yǒng bù yí
Suīrán nǐ dào hǎijiǎo tiānbiān
Tiānyá fāngcǎo huì zhīyīn

Hǎifēng hǎilàng míngbái wǒ de xīn
Shānménghǎishì nán wàngjì
Xiāngféng mèng zhōng chéng zhuīyì
Xīn'ài de nǐ zài nǎlǐThere's a gentle breeze
Blowing in my heart
A song of love
I wanna send to you
"Wherever you may be,
I'm still missing you":
This expresses well what I feel

Thousands of words
Hidden in my heart
A song of love
I wanna send to you
When seas dry and stones rot
And the winds blow strong
I will always deeply love you

Though my love is blurred so much
My true feelings for you never move
When you reach the corners of the world
Grass from there will be my soulmate

Winds and waves can understand my heart
Cannot forget such a solemn oath
Dreamtime meetings turn to memories
My darling dear, where are you?

Tuesday, 18 June 2019

Deep love - the return

Yes, we're back with that title, because the Chinese just can't get enough of songs with it :). After "I love you", a couple of "Deep love" (both in Mandarin, so 深深的爱 | Shēnshēn de ài) is a perfect fit. This one, I translated into English and Italian. I did the Italian wholly on 23/3/19 with a tweak the following morning, and the English soon afterwards, partly on 23 and partly on 24. Let's see them!


此心常相依
此情永不移
我心无所系
只有一个你

上有蓝蓝的天
下有青青的地
我们立下誓言
你只有我,我只有你

情要多回忆
爱要多珍惜
今生今世里
永远记得你Siamo un solo cuor
Saldo è il nostro amor
Altri legami non ha il mio cuor
Ha te sola ognor

Su, c'è un cielo blu
Giù, c'è il nero suol
Noi promessi ci siam
Io avrò te sol, tu avrai me sol

Ricorda ben questo amor
Tienlo stretto al cuor
Nella vita mia ognor
Ti terrò nel cuor
Cǐ xīn cháng xiāngyī
Cǐ qíng yǒng bù yí
Wǒ xīn wú suǒ xì
Zhǐyǒu yī gè nǐ

Shàng yǒu lánlán de tiān
Xià yǒu qīngqīng de dì
Wǒmen lìxià shìyán
Nǐ zhǐyǒu wǒ, wǒ zhǐyǒu nǐ

Qíng yào duō huíyì
Ài yào duō zhēnxī
Jīnshēng jīnshì lǐ
Yǒngyuǎn jìdé nǐOur hearts beat as one
Our love will never be gone
My heart's formed no other bond
You're his only one

Up, the blue blue sky,
Down, black ground I see.
We have made a promise
I'd just have you, you'd just have me

Don't forget this care
Cherish the love we bear
In my whole life
Memory of you I'll bear

Saturday, 15 June 2019

I love you

Another love song today, but this time in Russian, я тебя люблю | ja tjebja ljublju, "I love you", which I found sometime in Spring or late Winter 2012 and translated to Hakka way later in the morning of Nov 18 2017. Just to have it in at least one language I actually speak, I tried French. I started with a few random lines around 1:30 on 1/9/19, finished verse 1 and chorus around 3 on 2/9, and did verse 2 between 18:23 and 18:53, to then put it here around 2:30 on 3/9/19. To fill the column, I'll put in a literal English rendition that is not singable. I doubt I will try making a singable English version. Let's see it!


Мне говорят: "это просто игра,
И только сердце подскажет пора".
Готов секунды с тобою ловить,
Я никогда не смогу разлюбить.
И впереди неизвестен финал,
Лишь для того, кто всегда побеждал.
Но без игры не бывает побед,
Ты мне даёшь зелёный свет.

Припев:
Я тебя люблю
И нет сильнее слов,
Лечу к тебе из снов.
Да, для тебя на всё я готов.
Я тебя люблю
И формула проста,
Как с чистого листа,
Будем болеть за нашу любовь.

Перешагну через горы-моря,
В тебе и сила и слабость моя.
Я неготов никому проиграть,
Тебя одну я боюсь потерять.
Не узнаю сам себя я порой.
Быть может, это зовётся игрой.
Но эти правила очень просты.
Мне хорошо, когда есть ты.

Припев有人知:“游戏,
你(的)心会建议何时“。
秒钟失去,
永远都会停止爱
在结束有未知的结尾:
为总已赢得自己。
但系但是游戏就毋得不能赢喔。
开绿灯

副歌:
真正爱
好,
飞向喔:
全都预备来做!
真正爱
容易譮话
涯等我们重新开始啊
来为自家自己爱奋斗哦!

就来在海山顶走路,
真正我的强弱全部。
预备来将么个什么赌博,
害怕失去喔。
有时甚至毋得不能认出自己:
可能人将喊着称为游戏。
规律就真正容易
来好,也来。

副歌Les gens me disent que c'est jusre comme jouer,
Et seul le coeur peut le temps decider
Chaque second avec toi j'veux passer
Je ne pourrai jamais te desaimer
Et bon, enfin, un final inconnu
Seulment pour moi qui toujour ai vaincu
Mais sans un jeu, y a pas d'victoire, c'est clair:
Est-ce que tu m'va donner feu vert?

Refrain:
Moi je t'aimė bien:
Y a pas d'autres mots pour ça
En rêves j'm'envole vers toi
Oui, je suis prêt à tout faire pour toi!
Moi je t’aime bien,
C'est simple à expliquer:
Ayant effacé l' passé
Pour nôtre amour je vais lutter

Moi je m’en vais par montaignes et mers,
Faiblesse et force: tout en toi j’ai, ma chère.
Je n’suis pas prêt pour jouer avec quelqu’un,
C’est seulment de perdre toi que je crains.
Parfois pour moi-même je suis inconnu:
Est-il cela qui comme un jeu est vu?
Oui, mais la règle, c'est très facile, ma foi:
S’il te va bien, c’est bon pour moi.

Refrain
Mnĵe govorĵát: "Éto prósto igrá,
I tól'ko sĵérdcĵe podskážĵet porá".
Gotóv sĵekúndy s tobóĵu lovít',
Ĵa nikogdá nĵe smogú razlĵubít'.
I vpĵerĵedí nĵeisvĵéstĵen finál,
Liš' dlĵa toǵó, kto vsĵegdá pobĵeždál.
No bĵez igrý nĵe byváĵet pobĵéd,
Ty mnĵe daĵóš' zĵelĵónyj svĵet.

Pripĵév:
Ĵa tĵebĵá lĵublĵú
I nĵet síl'nĵeĵe slov,
Lĵećú k tĵebĵé iz snov.
Da, dlĵa tĵebĵá na vsĵó ĵa gotóv.
Ĵa tĵebĵá lĵublĵú
I fórmula prostá,
Kak s ćístoǵo listá,
Búdĵem bolĵét' za nášu lĵubóv'.

Pĵerĵešagnú ćĵérĵez góry-morĵá,
V tĵebĵé i síla i slávost' moĵá.
Ĵa nĵegotóv nikomú proigrát',
Tĵebĵá odnú ĵa boĵús' potĵerĵát'.
Nĵe uznaĵú sam sêbĵá ĵa porój.
Byt' móžĵet, éto zovĵótsĵa igrój.
No éti právila óćĵen' prostý.
Mnê khorošó, kogdá ĵest' ty.

PripĵévYìu nyîn kóng ngâi ti: "Lia tshiàng hè yû-hì,
Tshiàng yìu nyia kài sim vòi kèn-nyî hô-shî".
Kak nyî kài miáu-cung ngâi m òi shit-khì,
Ngâi yún-yén tu m vòi thîn-cí òi nyî.
Kak tshoi ket-suk yìu vùi-ti kài ket-mi:
Tshiàng hè vùi tsúng yí yâng-tet kài tshìi-kí
Thàn-hè mô yû-hì tshìu m-tet yâng oh
Nyî vòi kak ngâi khoi liu̇k ten mô?

Fù-ko:
Ngai cin-kìn òi nyî,
Tshiàng yìu lî kì voi hó,
Mùng tú pui hiòng nyî oh:
Vùi nyî ngâi tshiên tu yì-phì lôi tsò!
Ngai cin-kìn òi nyî:
Hè àn koi kài voi-fà.
Ngâi-tén chûng-sin khoi-sé ah
Lôi vùi tshìi-ka kài òi fún-tèu oh

Ngâi tshìu lôi tshoi hói kak san táng tséu lù,
Nyî cin-kìn hè nga khiông-nyȯk kài tshiên-phù.
Ngâi m yì-phì lôi tsiong mak-kài tú-pok,
Nyî hè ngâi tshiàng hòi-phà shit-khì kài oh.
Yìu-shî ngâi và m-tet nyìn-tshut tshìi-kì:
Khó-nên nyîn tsiong lia lôi hàm tó yû-hì.
Thàn lî teu kwui-lu̇t tshìu cin-kìn àn koi:
Hè nyî lôi hó, ngâi cang ya lôi.

Fù-koThey tell me: "This is just a game,
And only the heart will tell the time".
I'm ready to catch (all my) seconds with you,
I will never be able to fall out of love.
And in the end, an unknown ending,
Just for me, who have always won.
But without a game, there cannot happen a victory.
Will you give me green light?

Chorus:
I love you,
And there are no better words,
I fly towards you in dreams,
Yes, for you I'm ready for everything!
I love you,
And it's a simple formula:
As from a blank sheet (i.e. making tabula rasa),
I will fight for our love.

I walk through mountains and seas,
In you are both my strength and my weakness.
I am not ready to gamble with anyone,
You alone I fear to lose.
I don't recognize myself at times:
Maybe this is what they call a game?
But these rules are very simple:
I'm fine, when you're fine.

Chorus

Tuesday, 11 June 2019

Ti amo, mio angelo | I love you, my angel

Con lo scorso post abbiamo dato avvio a una serie di canzoni d'amore, e quindi la canzone in Swahili di oggi, Malaika, ci sta a pennello. L'ho trovata, nella versione del video, come sottofondo in un film, ho subito capito che era in una lingua Bantù, poi l'ho Shazammata e ho scoperto il titolo, dopodiché ho tirato giù il testo dal video, con non pochi punti di semi-incomprensibilità che ho chiarito con la mia "correttrice" :). Nel frattempo, il 18/4/19 alle 22:27 mentre guardavo il suddetto film, avevo tradotto la prima riga in Cinese ed Italiano, e quindi il 27/5 tra mezzanotte e l'una ho finito il Cinese, mentre la mattina dopo intorno a mezzogiorno e mezzo ho finito l'Italiano.
Il testo che do in Swahili è stato corretto da una parlante nativa, quindi dovrebbe essere corretto. Per qualche bizzarra ragione abbiamo:
  • Una N scomparsa, che indico con Ǹ;
  • Parecchie N che sembrano H, che indico con ń;
  • Svariate i che sembrano e, che segno con ï;
  • E il meglio è il nami che sembra yamua/yamwa.
Le riduzioni vocaliche che si possono trovare nel video ho deciso di non segnarle, anche perché potrebbero semplicemente essere delle vocali posteriori invece che centrali come le a italiane. O forse Harry Belafonte ha un accento inglese onde le riduzioni. Le j sono pronunciate come g dolci, tranne quelle coll'accento che sono delle g dure palatalizzate e implosive (preglottalizzate). Le r dovrebbero essere italiane, anche se i cantanti del video le fanno inglesi.
L'interazione con la nativa ha prodotto sostanzialmente una correzione: da «Ti sposerei, tesoro mio» (丰富我想与你结婚) a «Se io non fossi povero» (如果我不这么贫乏) e poi «Se più ricco fossi io». Nel Cinese sono anche indipendentemente andato anche da «姐妹想与你结婚» a «就与你结婚,姐妹», correzioni delle ~19:59 del 29/5/19. Queste discendono dal cambiamento di Ningekuoa in Ningekuwa nel corrispondente Swahili.

Vediamo mo le traduzioni!
With the last post we started a series of love songs, so the Swahili song we have today, Malaika, fits perfectly. I found it, in the video's version, as background music in a movie, I understood straightaway it was in a Bantu language, then I Shazammed it and I found out the title, then I got the lyrics off a video, with not few points of semi-incomprehensibility I clarified with my "corrector" :). In the meantime, on 18/4/19 at 22:27 while I watched the above-mentioned movie, I had translated the first line to Chinese and Italian, so on 27/5 between midnight and 1am I finished the Chinese, while the following morning around half past midday I finished the Italian.
The text I give in Swahili has been corrected by a native speaker, so it should be correct. For some bizarre reason we have:
  • A vanished N, which I denote Ǹ;
  • Several Ns that sound like Hs, which I denote Ń;
  • A good number of i's that sound like e's, which I denote ï;
  • And the best thing is the nami which sounds like yamua/yamwa.
The vowel reductions that can be found in the video I decided not to mark, also because they could just be back vowels instead of central vowels like the Italian a. Or maybe Harry Belafonte has an English accent whence the reductions. The j's are pronounced the English way, except the ones with the accent mark which are palatalized hard and implosive (preglottalized) English g's. The r's should be Italian (rolled) r's, though the singers in the video make them English-style.
The interaction with the native has produced essentially one correction: from «Ti sposerei, tesoro mio» (丰富我想与你结婚) to «Se io non fossi povero» (如果我不这么贫乏) and then «Se più ricco fossi io». Independently, in the Chinese, I also went from «姐妹想与你结婚» to «就与你结婚,姐妹», corrections dating to ~19:59 on 29/5/19. These descend from the change of Ningekuoa to Ningekuwa in the matching Swahili.

Let's now see the translations!


Malaika, nakupenda malaika
Malaika, nakupenda malaika
Ǹïngekuwa mali we,
Ńïngekuoa dada
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika

Pesa zasumbua roho yangu,
Pesa zasumbua roho yangu,
Nami nifanyeje,
Kij́ana mwenzio,
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoå malaika

Kidege, ńakuwaza kidege
Kidege, ńakuwaza kidege
Ńïngekuwa mali we
Ńïngekuoa dada
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika
Nashindwa na mali sina we,
Hengekuoa malaika

Malaika, nakupenda malaika
Malaika, nakupenda malaika
Ńïngekuwa mali we
Ńïngekuoa dada
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika
Nashindwa na mali sina we,
Ńïngekuoa malaika哦天是我真爱你哦天使
哦天是我真爱你哦天使
如果我不这么贫乏
就与你结婚,姐妹
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使

金钱总都折磨我的灵魂
金钱总都折磨我的灵魂
但我要做什么,
你年轻的朋友
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使

我小鸟,我想到你,我小鸟
我小鸟,我想到你,我小鸟
如果我不这么贫乏
就与你结婚,姐妹
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使

哦天是我真爱你哦天使
哦天是我真爱你哦天使
如果我不这么贫乏
就与你结婚,姐妹
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使
丰富的缺乏来打败我
想与你结婚哦天使
Mio angelo, io ti amo, mio angelo
Mio angelo, io ti amo, mio angelo
Se più ricco fossi,
Ti sposerei, sorella
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo

I soldi mi tormentano l’anima
I soldi mi tormentano l’anima
Ma io che dovrei far,
Tuo giovane amico?
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo

Uccellino, io ti penso, mio uccellino
Uccellino, io ti penso, mio uccellino
Se più ricco fossi,
Ti sposerei, sorella
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo

Mio angelo, io ti amo, mio angelo
Mio angelo, io ti amo, mio angelo
Se più ricco fossi,
Ti sposerei, sorella
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angelo
Son sopraffatto dalla povertà
Ti sposereï mio angeloÓ tiān shì wǒ zhēn'ài nǐ ó tiānshǐ
Ó tiān shì wǒ zhēn'ài nǐ ó tiānshǐ
Rúguǒ wǒ bù zhème pínfá
Jiù yǔ nǐ jiéhūn, jiěmèi
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ

Jīnqián zǒng dōu zhémó wǒ de línghún
Jīnqián zǒng dōu zhémó wǒ de línghún
Dàn wǒ yào zuò shénme,
Nǐ niánqīng de péngyǒu
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ

Wǒ xiǎo niǎo, wǒ xiǎng dào nǐ, wǒ xiǎo niǎo
Wǒ xiǎo niǎo, wǒ xiǎng dào nǐ, wǒ xiǎo niǎo
Rúguǒ wǒ bù zhème pínfá
Jiù yǔ nǐ jiéhūn, jiěmèi
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ

Ó tiān shì wǒ zhēn'ài nǐ ó tiānshǐ
Ó tiān shì wǒ zhēn'ài nǐ ó tiānshǐ
Rúguǒ wǒ bù zhème pínfá
Jiù yǔ nǐ jiéhūn, jiěmèi
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ
Fēngfù de quēfá lái dǎbài wǒ
Xiǎng yǔ nǐ jiéhūn ó tiānshǐ

Saturday, 8 June 2019

Really love you

We keep on our love theme with a Mandarin song, 我是真的爱上你 | Wǒ shì zhēnde àishàng nǐ, "I'm really in love with you", which I met sometime between October and Christmas 2013 and translated to English soon after that, I guess, but definitely within that schoolyear. Nah, just kidding, I only translated it on 9/1/18, partly around 00:30, partly around 10:29. Then at some point between May 7 and May 9 2019 I saw a Hakka Verse post with Ånton Xiè's Hakka version, and decided to include it below. Let's see them translations!


你有一双会说话的眼睛
你有善解人意的心
不知天高地厚的我
你的微笑
总是让我为你着迷

*你有一双深情的眼睛
你有融化冰雪的魔力
从来不敢奢求的我
你的美丽总是让我
躲不过去

@什么原因你的法像
总挥之不去
我的世界什么时候
开始昼夜难分
翻天覆地来去
都是因为想你      哦

# 我偷偷的爱上你
却不敢告诉你
因为我知道
我给不到你要的东西      哦
我只能偷偷的想你
只能偷偷看着你
总是没勇气
总说不出
我是真的爱上你@#(高一个全音)有一双会尽摄闪烁目珠眼睛
有善良对人
知天高地深
你(的)微笑
狂迷

有一双深情目珠眼睛
有融白雪神力
从来敢多求
你(的)美丽
过去

什么原因你(的)毛香
肯离开
我(的)世界什么时候
开始昼暗昼夜难分
翻天覆地来去
因为想

哦……喔……喔……哦……
偷偷

因为都知
东西
哦……喔……喔……哦……
偷偷
偷偷看
胆水勇气

正经真真
Nǐ yǒu yī shuāng huì shuō huà de yǎnjīng
Nǐ yǒu shànjiě rényì de xīn
Bù zhī tiān gāo dì hòu de wǒ
Nǐ de wéixiào
Zǒngshì ràng wǒ wèi nǐ zháomí

* Nǐ yǒu yī shuāng shēnqíng de yǎnjīng
Nǐ yǒu rónghuà bīngxuě de mólì
Cónglái bù gǎn shēqiú de wǒ
Nǐ de měili zǒngshì ràng wǒ
Duǒ bù guòqù

@Shénme yuányīn nǐ de fǎxiàng
Zǒng huīzhībùqù
Wǒ de shìjiè shénme shíhou
Kāishǐ zhòuyè nánfēn
Fāntiānfùdì lái qù
Dōu shì yīnwèi xiǎng nǐ      ó

# Wǒ tōutōu de àishàng nǐ
Què bù gǎn gàosu nǐ
Yīnwèi wǒ zhīdào
Wǒ gěi bù dào nǐ yào de dōngxi      ó
Wǒ zhǐ néng tōutōu de xiǎng nǐ
Zhǐ néng tōutōu kànzhe nǐ
Zǒngshì méi yǒngqì
Zǒng shuō bu chū
Wǒ shì zhēn de àishàng nǐ

*

@

#

# (Gāo yī ge quányīn)Nyî yìu yit sung vòi chín-nyiȧp kài muk-cu
Nyî yìu shàn-liông tùi nyîn kài sim
M ti thian ko thì chim kài ngâi
Nyia kài mî-siàu tiam vòi met ngâi
Tùi nyî không-mî

Nyî yìu yit sung chim tshîn kài muk-cu
Nyî yìu yûng het phȧk-siet kài shîn-lıt
Tshûng-lôi m kám to khîu kài ngâi
Nyia kài mui-lì tiam vòi met ngâi
Sám m kò-hì

Hè māi nyiên-yin nyia kài mô-hiong
Tiam m hén lî-khoi
Nga kài shè-kài hè māi shî-hèu
Khoi-hí cìu àm nân fun
Fan-thien-phuk-thì lôi hì
Tu hè yin-vùi sióng nyî

Woo...oo...oo..woo...
Theu-theu-nyòng òi tó nyî
Tshìu m kám kóng nyî ti
Yin-vùi ngâi tu ti
Ngâi m hiáu pun nyî òi kài tung-si
Woo...oo...oo..woo...
Tshiàng hiáu theu-theu-nyòng sióng nyî
Tshiàng hiáu theu-theu khòn-tén nyî
Tiam mô ka tám-shúi
Tiam kóng m chut
Ngâi shì cìn-kin òi tó nyîYou have eyes that for themselves can speak words
And a heart that understands the world
I who my limits do not know
I just always get enchanted
By you sweet smile

* You have eyes filled with the deepest feelings
You have charm to make the snow melt down
I never make absurd requests
Your great beauty makes it so that
I can never hide

@ Why is it that I can never
Get rid of your face?
When was it that
In my world
Night and day got mixed up
And all turned upside down?
That’s all ‘cause I love you      Oh…

# I secretly love you
But I dare not tell you
Because well I know
I cannot give you what you wish for      Oh…
I can but secretly love you
Can but secretly look at you
I just never dare
Can never say
I am really in love with you!

*

@

#

# (1 tone higher)

Tuesday, 4 June 2019

The power of love

As we saw two posts ago, love can work wonders, and this is what today's Hokkien song 爱情的力量 | Ài-tsîng ê li̍k-liōng, "The power of love", is all about. I met with it during the Easter holidays of 2012 and translated it to English soon after that. While writing this draft on Sep 5 2018, I realized that, with my horrible Min back in the days, I had mistranslated a couple of lines, and changed «Not just future’ll be changèd / All laugh at you, no way t’ go» to the present version around 18. By the way, the song also has a Mandarin version which I bumped into in summer 2017 while looking for the video to put in the Chinese song post. Anyways, let's see our song!


爱情的力量
小卒仔有时也会变英雄
爱情的力量
英雄也会为情来悲伤
为情来悲伤
为情来反常
不但前途受影响
人人笑你无路用没有用
啥人无理想
啥人无苦衷
忍着痛苦在心中
提出勇气搁再再次
Ài-tsîng--ê li̍k-liōng
Sió tsut-á ū-sî iā ē piàn ing-hiông
Ài-tsîng--ê li̍k-liōng
Ing-hiông iā ē uī tsîng lâi pi-siong
Uī tsîng lâi pi-siong
Uī tsîng lâi huán-siông
Put-tān tsiân-tôo siū íng-hióng
Lâng-lâng tshiò lí bô-lōo-iōng
Siánn-lâng bô lí-sióng
Siánn-lâng bô khóo-thiong
Lím-tio̍h thòng-khóo tsāi sim tiong
Thê-tshut ióng-khì koh-tsài tshiongLove has such great might
Even a pawn a hero can become
Love has such great might
Heroes as well can for love get to grieve
For love get to grieve
For love madness find
Not just your future will be changed
All laugh at you that there's no point
Who has no ideals?
Who has not a pain?
Feeling in the heart sorrow
Get out courage, fight again!

Saturday, 1 June 2019

The things that I see

Talking about wonders, today we leave love for a second, and see a blind man overwhelmed by wonder and a rollercoaster of emotions after being given his eyesight which he had never had, in an English song called The things that I see, which I translated during a bout of insomnia in the night between 30/8/18 and 31/8, except for a couple things I did the following morning, then I made a couple fixes that morning and one in the afternoon, then on 3/9/18 I posted on Quora about an uncertainty I had about a line of the translation, and Mr. Zhang chimed in and I ended up posting the original version in the comments and he gave me a number of corrections which I implemented in the final version which I uploaded to Youtube just the afternoon before I wrote this draft, 4/9/18. Now that we're through with the story time, let's see this song!
Oh, and HAPPY SECOND BIRTHDAY BLOG!


Chorus:
The things that I see
Got me laughin' like a baby
The things that I see
Got me cryin' like a man
The things that I see
I can look at what he gave me
And he's gonna show me
Even more than I see

Just the other day
I heard a new voice in the darkness
Sending me away
With mud on my face
I heard the people say
He's crazy and he's hopeless
Till a splash washed the darkness away

Chorus

Making me explain
To a lot of angry faces
Talking to 'em plain
They don't hear what I say
Telling me again
He's a sinner and he's reckless
But there's only one thing I can say

Chorus

He came to me again
And this time I could see him
Told me how he'd been
Out looking for me
He told me to believe
I said what should I believe in
He said keep on believing in me

Chorus副歌:
见到的事情
让我像个孩子笑啊
见到的事情
让我像男人哭泣
见到的事情,
我能看到他已给我的!
而他就会让我
能够看到更多!

一些天以前
黑暗里传出新的声音
脸上涂了泥膏
他就差遣我去
我听到人说:
他发狂得不可救药
直到水花冲淡了黑暗

副歌

对怒气的人
只能一再地去辩解
我说得清楚,
他们听不到我
他们再次说
他只是鲁莽的罪人
我却只能够来这样说:

副歌

他再次向我来
我却这次看得到他
他就告诉我
他已在寻找我
他请我相信,
我说“我该相信什么?”
他说“请你继续相信我!”

副歌
Fùgē:
Jiàn dào de shìqíng
Ràng wǒ xiàng gè háizi xiào a
Jiàn dào de shìqíng
Ràng wǒ xiàng nánrén kūqì
Jiàn dào de shìqíng,
Wǒ néng kàn dào tā yǐ gěi wǒ de!
Ér tā jiù huì ràng wǒ
Nénggòu kàn dào gèng duō!

Yī xiē tiān yǐqián
Hēi'àn lǐ chuán chū xīn de shēngyīn
Liǎn shàng túle nígāo
Tā jiù chāiqiǎn wǒ qù
Wǒ tīng dào rén shuō:
Tā fākuáng dé bù kě jiùyào
Zhídào shuǐhuā chōngdànle hēi'àn

Fùgē

Duì nùqì de rén
Zhǐ néng yīzài de qù biànjiě
Wǒ shuō dé qīngchǔ,
Tāmen tīng bù dào wǒ
Tāmen zàicì shuō
Tā zhǐ shì lǔmǎng de zuìrén
Wǒ què zhǐ nénggòu lái zhèyàng shuō:

Fùgē

Tā zàicì xiàng wǒ lái
Wǒ què zhè cì kàn de dào tā
Tā jiù gàosù wǒ
Tā yǐ zài xúnzhǎo wǒ
Tā qǐng wǒ xiāngxìn,
Wǒ shuō “Wǒ gāi xiāngxìn shénme?”
Tā shuō “Qǐng nǐ jìxù xiāngxìn wǒ!”

Fùgē