Saturday, 26 May 2018

Love you till the end

We started the theme of missing a loved one, and we keep on it with a Korean song called 사랑해 (Sarang hae, I love you). This came to me from my parents. They were taught the chorus by a Korean friend of theirs, and brought it to me, and I managed to find it on Youtube and attempt to decode it. The Youtube video was since deleted, and the link I gave is that of my own video of this song, in 4 languages. The English translation dates to Jan 17 2018 at 17:26, the Romagnolo one was partly done at night between 16/1 and 17/1, partly in the morning of 17/1, and partly just before the English one, the Hakka one was completed by Apr 1 2015. Edits may have occurred since. Let's see these bad boys!


사랑해 당신을
종말로 사랑해

사랑해 당신을
종말로 사랑해
당신이 내 곁을
떠나간 뒤에
얼마나 눈물을
흘렸는지 모른다오

예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예 예예예예

사랑해 당신을
종말로 사랑해

멀리 떠나버린
못 잊을 님이여
당신이 내 곁을
떠나간 뒤에
밤마다 그리는
보고 싶은 내 사랑아

예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예
예예예 예예예 예예예 예예예예


心爱啊!爱上你
到终局心爱啊

心爱啊!爱上你
到终局心爱啊
自从你离开
旁边时间
用多长时间
流出目汁眼泪知啊

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

心爱啊!爱上你
到终局心爱啊

今下现在在远方
永久会忘记
自从你离开
旁边时间
捕夜夜晚都会
好好怀念

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey


A-t vòi bẽ sôl a te
'Nsẽn a la fẽ a-t voi bẽ

A-t vòi bẽ sôl a te
'Nsẽn a la fẽ a-t voi bẽ
D' 'e pu che t-a-t si 'viêda
E t-a-n si piò cun me
Par quãt ë-l ch'a sò stê
A piãnzar par te? Me a-n-e so.

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

A-t vòi bẽ sôl a te
'Nsẽn a la fẽ a-t voi bẽ

Nẽch se mò t si luntãna
Me a-n-t scurdarò mai
D' 'e pu che t-a-t si 'viêda
E t-a-n si piò cun me
Tòtti al nòt t-a-m amẽch
E a-t vòi 'vdé oh mi amôr.

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Sarang-hae dangsin-eul
Jeongmal-lo sarang-hae

Sarang-hae dangsin-eul
Jeongmal-lo sarang-hae
Dangsin-i nae gyeot-eun
Tteonagan dwi-e
Eolmana nunmul-eul
Heullyeotneunji moreunda-o

E-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e e-e-e

Sarang-hae dangsin-eul
Jeongmal-lo sarang-hae

Meolli tteonaborin
Mot ij'eul nim-i-yeo
Dangsin-i nae gyeot-eun
Tteonagan dwi-e
Bam-mada geurineun
Bogo sip'eun nae sarang-a

E-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e
E-e-e e-e-e e-e-e e-e-e


Sim-òi ah! Òi-shòng nyî
Tèu cung-khiu̇k sim-òi ah!

Sim-òi ah! Òi-shòng nyî
Tèu cung-khiu̇k sim-òi ah!
Tshìi-tshiûng nyî lî-khoi ngâi
Kài phông-pien lî shî-kan
Jùng to-chong' kài shî-kan
Liû-chut muk-cip? Ngâi m ti ah!

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

Sim-òi ah! Òi-shòng nyî
Tèu cung-khiu̇k sim-òi ah!

Kin-hà tshoi yén-fong kài nyî
Ngâi yún-kiú m vòi mông-kì
Tshìi-tshiûng nyî lî-khoi ngâi
Kài phông-pien lî shî-kan
Mui pu-yà ngâi tu vòi
Hó-hó fâi-nyàm ngâi òi kài nyîn

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey


You I love, only you,
Till the end you I love

You I love, only you,
Till the end you I love
Ever since you have left
And are not by my side
For how long have I been
Shedding my tears? I do not know

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

You I love, only you,
Till the end you I love

Though you are far away
I will never forget you
Ever since you have left
And are not by my side
Every night I miss you
And want to see you oh my love

Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

No comments:

Post a comment