Saturday, 26 August 2017

Yet more heartache

Today I bring you two more songs titled "Heartache". The first one is a Mandarin song by Huan Zi. I ran into it during my first year of studying Chinese, that is the last year of high school, precisely around April/May. The second song is the Hakka version of that song, a translation by Youtube user mirvin lim. The video seems to have been pulled down, unfortunately. I ran into it not too long after the Mandarin one. I translated both to English, and the first one into Japanese as well. Checkup day, moving Japanese to its own place with romanization, readying place for French, eliminating ruby tags from English… um, "Though I never have had you" is wrong, fixed ~18:13 1/7/19. Now time to do the French. Start 18:15:45, 18:28:54 change «crévé» to «blessé» in l. 5 from the bottom, 18:30 change «mais une excuse j'l'ai pas trouvée», gosh that last rhyme is hard… 18:36:36 solved. ~18:38:30 that bide should be bid, fixing in a sec.

心痛(欢子)

你的脸贴在我胸口
泪水早已渗透了
我的衣袖
你我都沉默了许久
不该说的话
你终于说出口
拥抱过后你转身就走
我笑着说再见
心却在颤抖
我已没有勇气问你
离开的理由

想说声爱你已很久
可我从来都没有
以前我对你不够好
我也很难受

只怪自己当初没有
抓紧你的手
失去了你我才知道
你有多重要
现在说后悔也没有用
心虽然很痛

只怪自己当初没有
将爱说出口
现在想说声爱你
已找不到借口
失去你以后
我连呼吸也好难受


Heartache (Huan Zi)

You’re leaning your face on my heart
Your tears have soaked my clothes,
Gone through them they have
Long ago our silence did start
The words you should not have said
You then did say
After huggin’ me you turn and go
My heart shakes as I smile
And bid you good-bye
I have not had courage to ask
You this leaving’s why

I’ll say I’ve for so long loved you
Though I never have told you
I wasn’t good enough to you
I feel sad, I do!

That I didn’t hold your hand
You have to blame but me
Now I’ve lost you I can know
You mean so much to me
Now regretting can of no use be
My heart hurts greatly

Blame but me that I have never
Told you I love you
I now want to tell you but
I can’t find an excuse
After losing you
I’ll lose my ease in breathing too


こころ いたみ(ファン

むねかおいた
なみだ
そでけた
僕達ぼくたち ながだまった
わないはず
きみった
つつあと きみ
こころ
またね”と
なんはなすとぼく
わなかった

ながあいしてた
もうわなかったのに
十分じゅうぶんかった
かなしいんで

つながなかったから
ぼく
くしたいま
どうに重要じゅうようなと
悔悟かいごやくたない
こころ いた

あいわなかったから
ぼく
いたいけど
口実こうじつつけない
くすあと
呼吸こきゅうにもいたむよ
林保明的“心痛”(客家话)

你(的)面在我(的)肩头
目水眼泪已经流
渗透我的衫裤衣服
多恋爱这(么)多久
应该讲
结却终于讲出来
拥抱够离开
笑讲再见
甚至想开
真心来问
离开理由

想讲心爱
可惜从来毋识不曾
以前够好
也好难过

只怪自己
你(的)
正知
汝对多重要
今下如今讲后悔也


只怪自己
一句爱讲出
今下如今想讲出爱
接嘴破冰
时候
我(的)心痛也恁难过

Xīntòng (Huān Zǐ)

Nǐ de liǎn tiē zài wǒ xiōngkǒu
Lèishuǐ zǎoyǐ shèntòule
Wǒ de yīxiù
Nǐ wǒ dōu chénmòle xǔjiǔ
Bù gāi shuō de huà
Nǐ zhōngyú shuō chūkǒu
Yǒngbào guòhòu nǐ zhuǎnshēn jiù zǒu
Wǒ xiàozhe shuō zàijiàn
Xīn què zài chàndǒu
Wǒ yǐ méiyǒu yǒngqì wèn nǐ
Líkāi de lǐyóu

Xiǎng shuō shēng ài nǐ yǐ hěnjiǔ
Kě wǒ cónglái dōu méiyǒu
Yǐqián wǒ duì nǐ bùgòu hǎo
Wǒ yě hěn nánshòu

Zhǐ guài zìjǐ dāngchū méiyǒu
Zhuājǐn nǐ de shǒu
Shīqùle nǐ wǒ cái zhīdào
Nǐ yǒu duō chóngyào
Xiànzài shuō hòuhuǐ yě méiyǒu yòng
Xīn suīrán hěn tong

Zhǐ guài zìjǐ dāngchū méiyǒu
Jiàng ài shuō chūkǒu
Xiànzài xiǎng shuōshēng ài nǐ
Yǐ zhǎo bù dào jièkǒu
Shīqù nǐ yǐhòu
Wǒ lián hūxī yě hǎo nánshòu


Mal de cœur (Huan Zi)

Ta tête sur mon sein est posée,
Mes vêtements par tes larmes
Sont trempés
Par si longtemps on s'est aimés,
C'que tu n'aurais pas dû dire,
Enfin t'as dit
Après d'un embras tu t'en est allée,
Mon cœur tremblait
Lorsque j'te saluais
J'ai pas eu l'courage de demander
Ta raison d'partir.

Ainsi longtemps je t'ai aimée,
Bien que je ne t'l'aie dit jamais.
Je n'étais ainsi bon pour toi,
C'est triste pour moi!

Tout parce que j'n'avais pas le courage
De t'nir ta main,
Tu étais si tant pour moi,
En t'perdant je l'vois bien!
Il est inutile de regretter,
Bien que l' cœur soit blessé…

Tout parce que j'n'avais pas l'courage
De dir qu'je t'aimais,
Je l'veux dire maint'nant,
Mais une excuse j'peux pas trouver!
Lorsque j't'ai perdue,
Même respirer me fait mal de plus!


Kokoro itami (Fan Zu)

Mune ni sono kao wo oita
Namida ga
Kono sode wo tsuketa
Bokutachi nagaku damatta
Iwanai hazu wo
Kimi ga itta
Tsutsumu ato kimi ga iku
Kokoro yure
"Mata ne" to iu
Nande hanasu to boku
Towanakatta

Nagaku ai shiteta
Mou iwanakatta no ni
Jūbun ni yoku nakatta
Kanashii n de

Te wo tsunagatta kara
Boku wo kore
Nakushita ima
Dou ni jūyouna to shiru
Kaigo mo yaku ni tatanai
Kokoro itamu

Ai wo iwanakatta kara
Boku wo kore
Iitai kedo
Koujitsu wo mitsukenai
Nakusu ato
Kokyū ni mo itamu yo
Lîm Pó-mîn kài "sim-thùng" (Hak-ka-fà)

Nya kài mièn tshoi nga kài kien-thêu
Muk-shúi yí-kin lîu àn to
Tsìm nga sam-khù
Nyî ngâi to lièn-òi lî to kíu
M yin-koi kóng kài voi
Kiet-khiủk kóng chut-lôi
Nyî nám kèu lî-khoi ngâi hâng-tén tséu
Ngâi siàu kóng tsài-kièn
Và sim tú sióng yıt thung
Ngâi ya mô cin-sim lôi mùn nyî
Lî-khoi kài li-yìu

Sióng kóng sim òi nyî tèu àn kíu
Khó-sit ngâi tshiûng-lôi m-shit yìu
Yi-tshiên ngâi tùi nyî m-kèu hó
Ngâi ya hó nân-kwò

Che kwái tshìi-kí kai-shî mô
Ca-vún lôi nya kài shíu
Che nyî hì-lí ngâi cang ti
Nyî tùi ngâi to chùng-yàu
Kin-hà kóng hèu-fùi ya hè mô-yùng
Sim tú-lí àn thùng

Che kwái tshìi-kí kai-shî
Yıt kì òi mô kóng chut-còi
Kin-hà sióng kóng-chut òi nyî
Tshîm-m-tó lôi tsiap-tsúi
Nyî hì-lí shî-hèu
Nga kài sim-thùng ya àn nân-kwò


Heartache, by Mirvin Lim (Hakka)

Your face on my shoulder now lies
Your tears have flowed a lot, my clothes are dripping
We have loved each other so long
Then you said the words that you should not have said
After hugging me you go away
I smile goodbye and think I will get o'er this.
I have ne’er sincerely asked you
Why you’re leaving me

I wanna say I’ve loved you so for long
Too bad I never could have you
I wasn’t good enough to you
I feel sad, I do!

Blame myself that I once didn’t hold your hand so tight
Now you’ve gone away I know how much you mean to me
My regrets now aren't of any use
In my heart I grieve

Blame myself that I for long did not say I loved you
Now I want to speak my love but cannot break the ice
Since you now have gone
My heartache is so hard to bear

No comments:

Post a Comment