Saturday, 30 September 2017

Lu ciuffu

E ora un'altra canzone Siculo-Calabra, pure questa presente su Youtube, quando anche con un testo assai diverso e senza il "ma cu t'u fa fà" nel ritornello. Una cosa: originariamente avevo letto il testo come "mi susu na matina", ma "mi alzo una matina" aveva un "una" decisamente fuori posto, quindi ho pensato che dovesse essere "nnâ", da "nna" (in) + "(l)a".


Lu ciuffu

Mi susualzo nnânella matina
NtâNella vasca mi tuffu
Mi pigghiupiglio lu phon
E mi giustuaggiusto lu ciuffu

Rit.
Ciuffu ua
Ciuffu ua
Ciuffu ua
Ma cuchi t'ute lo fa fà

Mi pigghiupiglio lu cafè
Zùcchiru nun ci ndèn'è
NciCi mettu u zucchirinu
E col ciuffu nciuce lo ṙiminuagito

Rit.

A la matina all’alba
Mi fazzufaccio la barba
Ma nu iornu mi sgarrai
E lu ciuffu mi tagghiaitagliai

Rit.

ScinnuScendo ida lu purtuni
Mi pigghiupiglio u Lambrettuni
Ncuntru lu russu
E mi giustuaggiusto lu ciuffu

Rit.

ScinnuScendo ntânella chiazzapiazza
Ncuntru na bonazza
La baciu ntrasu lu mussulabbra
E mi si rizza lu ciuffu

Rit.

Lu ventu di la sirasera
Lu ciuffu mi stira
Nci mettu a brillantina
E lu ciuffu s'ase la ṙiminaagita

Rit.

Mi riva a cartulina
PiPer fari u militari
E 'n sususopra c’era scrittu
Lu ciuffu t’hât'hai a tagghiaritagliare

Rit.那簇头发

我早晨上来起床
浴缸来跳入
吹风机拿出来
而收拾头发那绺阿

合唱
那绺哦
那绺哦
那绺哦
谁叫你这样做?

我整一杯咖啡
在没有砂糖诶
就加入一块糖
用那绺头发来搅拌

合唱

天色破晓的时间
我就来修面
但有一天来越轨
而且那绺也切碎

合唱

我从正门下来
我的车拿出来
遇到红灯啊
而那绺头发理整阿

合唱

我下广场啊
辣妹就遇上啊
亲亲他的口啊
就挺立了那绺头发

合唱

晚上刮的那风啊
那绺头发拉长啊
我加上美发油阿
而那绺头发将它动啊

合唱

我得到张明信片
服兵役的时候啊
上面就写着
那绺你得切走啊

合唱

Il ciuffo

Mi alzo la mattina
Nella vasca mi tuffo
Mi prendo il phon
E mi aggiusto il ciuffo

Rit.
Ciuffu ua
Ciuffu ua
Ciuffu ua
Ma chi te lo fa fare?

Mi piglio il caffè
Zucchero non ce n’è
Ci metto lo zuccherino
E col ciuffo ce lo mescolo

Rit.

Alla mattina all’alba
Mi faccio la barba
Ma un giorno ho sgarrato
E il ciuffo mi son tagliato

Rit.

Scendo dal portone
Mi piglio il Lambrettone
Mi becco un rosso
E mi aggiusto il ciuffo

Rit.

Scendo nella piazza
Incontro una bonazza
La bacio sulle labbra
E mi si rizza il ciuffo

Rit.

Il vento della sera
Il ciuffo mi stira
Ci metto la brillantina
E il ciuffo se la agita

Rit.

Mi arriva la cartolina
Per fare il militare
E sopra c’era scritto
Il ciuffo ti devi tagliare

Rit.Nà cù tóufǎ

Wǒ zǎochén shàng lái qǐchuáng
Yùgāng lái tiào rù
Chuīfēngjī ná chūlái
Ér shōushí tóufǎ nà liǔ ā

Héchàng
Nà liǔ ó
Nà liǔ ó
Nà liǔ ó
Shéi jiào nǐ zhèyàng zuò?

Wǒ zhěng yībēi kāfēi
Zài méiyǒu shātáng éi
Jiù jiārù yīkuài táng
Yòng nà liǔ tóufā lái jiǎobàn

Héchàng

Tiānsè pòxiǎo de shíjiān
Wǒ jiù lái xiū miàn
Dàn yǒu yītiān lái yuèguǐ
Érqiě nà liǔ yě qiē suì

Héchàng

Wǒ cóng zhèngmén xiàlái
Wǒ de chē ná chūlái
Yù dào hóng dēng a
Ér nà liǔ tóufǎ lǐzhěng ā

Héchàng

Wǒ xià guǎngchǎng a
Làmèi jiù yùshàng a
Qīnqīn tā de kǒu a
Jiù tǐnglìle nà liǔ tóufǎ

Héchàng

Wǎnshàng guā de nà fēng a
Nà liǔ tóufǎ lā cháng a
Wǒ jiāshàng měifǎyóu ā
Ér nà liǔ tóufǎ jiāng tā dòng a

Héchàng

Wǒ dédào zhāng míngxìnpiàn
Fú bīngyì de shíhòu a
Shàngmiàn jiù xiězhe
Nà liǔ nǐ dé qièzǒu a

Héchàng

No comments:

Post a Comment