Sunday, 22 April 2018

Amore mio lontano

Ritorniamo sul tema della mancanza con questa canzone indonesiana che si intitola Ling Ling Ling. Ci sono piombato sopra non so come nei pressi dell'estate 2012, la traduzione italiana probabilmente risale più o meno a quel periodo, quella Hakka invece la prima versione è della mattina del 14/1/18, ed è opera di Anton Xie, mentre la seconda versione è una mia rivisitazione della prima, fatta per star meglio nella musica poco prima di mezzanotte il 21/4/18. UPDATE Ho appena riscoperto la traduzione Cinese fatta da me il 10/6/2017, e niente, la aggiungo ora che è il 15/6/18. Vediamo!


Ling Ling Ling
Ling oh ke kasihku
Dalam lincah
Tetanggaku
Diam diam
Aku jatuh cinta
Kepadanya
Oh Ling Ling Ling

Pada suatu
Hari yang indah
Di pesta
Ulang tahunku
Diam diam
Dia menciumku
Hadiah ulang
Tahunku

* Ling ling sekarang
Sudah tiada lagi
Dia kembali
Ke negerinya
Tinggallah daku
Hanya seorang diri
Cinta bersemi
Di hatiku

# Ling ling ling
Ling oh ke kasihku
Bila kau
Kembali lagi
Bersamaku
Seperti yang lalu
Ke kasihku
Oh ling ling ling

*

#
凌凌凌凌啊我的爱人,
少女,我敏捷的邻居。
我静静地偷偷地来爱上,
来爱上她,哦凌凌凌。

曾经在美丽的一天上,
在我的生日聚会,
她偷偷地来亲一亲我:
就是我的生日礼物。

凌凌却现在她已不在这里:
她已经回到她的故乡;
而且在留下在这里的我心里
只有孤单的爱来开花。

凌凌凌凌啊我的爱人,
如果你再回到这里
跟我一起,就像已过的时,
做我爱人,哦凌凌凌。
Ling Ling Ling
Ling per il mio amore,
Vicina mia
Vivace assai.
Pian piano in me
Sbocciato è l’amor
Verso di lei,
Oh Ling Ling Ling.

Un giorno bello
Che facevo
La festa
Del compleanno mio,
Tenera, lei
Mi ha baciato:
Che bel regalo
Fatto mi ha.

* Ling Ling ma però
Adesso non è più qua:
Al paese suo
Lei ritornò.
Sol vivendo, a me
Un solitario amor
Solo nato è
Dentro il mio cuor.

@ Ling Ling Ling
Ling per il mio amore.
Se ancora
Tu tornassi qua,
Insieme a me,
Così com’era allor,
Al mio amor,
Oh Ling Ling Ling.

*

#
Líng Líng Líng Líng a wǒ de àirén,
Shàonǚ, wǒ mǐnjié de línjū.
Wǒ jìngjìng de tóutóu de lái àishàng,
Lái àishàng tā, ó Líng Líng Líng.

Céngjīng zài měilì de yī tiān shàng,
Zài wǒ de shēngrì jùhuì,
Tā tōutōu de lái qīn yī qīn wǒ:
Jiù shì wǒ de shēngrì lǐwù.

Líng Líng què xiànzài tā yǐ bù zài zhèlǐ:
Tā yǐjīng huí dào tā de gùxiāng;
Érqiě zài liú xià zài zhèlǐ de wǒ xīnlǐ
Zhǐ yǒu gūdān de ài lái kāihuā.

Líng Líng Líng Líng a wǒ de àirén,
Rúguǒ nǐ zài huí dào zhèlǐ
Gēn wǒ yīqǐ, jiùxiàng yǐ guò de shí,
Zuò wǒ àirén, ó Líng Líng Líng.


玲玲玲玲 喔我的爱人
百参活泼隔壁妹子
恬恬悄悄偷偷爱着爱上
美丽隔壁玲玲玲

风调雨顺好日子里
你的十八岁生日礼
恬恬悄悄过来一下我的面皮
你的生日惊喜

玲玲玲玲今下现在不在这里
旧年走回到唐山去
單侪独自自家自己这里过日子
心肝

玲玲玲玲 喔我的爱人
几时再次到转来回到这里
就像往时日日都欢喜
我的爱人 玲玲玲玲
Lîng Lîng Lîng Lîng ò nga òi-nyîn
Àn pak-chám kak-piak kài mòi-tsîi
Tiam-tiam ngâi theu-theu òi tó nyî
Àn tsiang kak-piak kài Lîng Lîng Lîng

Fung thiâu yì shún kài hó nyit-tsîi lí
Hè nyia shıp-pat sòi kài sang-nyit-lí
Tiam-tiam nyî kò-lôi cim yit-ha nga mièn-phi
Nyî kóng hè nyia sang-nyit kài kiang-hi

Lîng Lîng Lîng Lîng kin-há nyî mô lî
Nyî khíu-nyiên tséu cón thoôg-san hì
Lîu ngâi tan-sâ tshíi-ka lî kò nyit-tsîi
Sim-kon tú yìu voi sióng-òi kóng nyî ti

Lîng Lîng Lîng Lîng ò nga òi nyîn
Nyî kí-sî fan tò-cón-lôi lî
Tshiu-tshiong vong-sî nyit-nyit tu àn fon-hí
Ò nga òi-nyîn Lîng Lîng Lîng Lîng
玲玲玲玲 喔我(的)爱人
百参活泼隔壁妹子
恬恬悄悄有偷偷爱着爱上
美丽隔壁玲玲玲

风调雨顺好日子里
你的十八岁生日礼
恬恬悄悄一下我的面皮
你的生日惊喜

玲玲玲今下现在啊里这里
旧年有走回到唐山去
就留單侪独自自家自己这里过日子
心肝

玲玲玲玲 喔我的爱人
几时再次到转来回到这里
就像往时日日都欢喜
我的爱人 喔玲玲玲玲
Lîng Lîng Lîng Lîng ò nga kài òi-nyîn
Àn pak-chám kak-piak kài mòi-tsîi
Tiam-tiam ngâi yìu theu-theu òi tó nyî
Àn tsiang kak-piak kài Lîng Lîng Lîng

Fung thiâu yì shún kài hó nyit-tsîi lí
Hè nyia shıp-pat sòi kài sang-nyit-lí
Tiam-tiam nyî lôi cim yit-ha nga mièn-phi
Kóng hè nyia sang-nyit kài kiang-hi

Lîng Lîng Lîng kin-há tsài mô nyî tshoi a-lî
Nyî khíu-nyiên yìu tséu cón thông-san hì
Tshìu lîu ngâi tan-sâ tshíi-ka lî kò nyit-tsîi
Sim-kon tú yìu voi òi kóng nyî ti

Lîng Lîng Lîng Lîng ò nga kài òi nyîn
Nyî kí-sî fan tò-cón-lôi lî
Tshiu-tshiong vong-sî nyit-nyit tu àn fon-hí
Ò nga òi-nyîn ò Lîng Lîng Lîng Lîng

No comments:

Post a comment