Friday, 26 January 2018

The moon is my witness (aka manifests my heart)

Today we have two songs which are language versions of one another. The original one is in Chinese, it was sung by a popular singer in China, Deng Lijun (aka Teresa Teng), and is quite well-known over there. It is titled 月亮代表我的心 | Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn, or "The moon manifests my heart". I translated it to English and French soon after I met it, which was in 2012 when I was finishing High School. Little before this one, I met its Indonesian version, which comes first in this post since I met it first, which is titled Bulan menjadi saksi, or "The moon bears witness [to me]", and which is translated to Italian and Chinese back then, into Albanian in Autumn 2014, into Zulu in Spring 2015, and into Romagnolo Dialect in these days, precisely partly in a December night between the 8th and the 20th, partly on Dec 24, and partly on Dec 25th 2017, the day I'm writing this draft, and finally into Spanish to fill that column on Dec 25th 2017 between 15:05 and 15:17. Then, on Jan 24 2018, Anton Xie watched my Youtube video with the translations of the Chinese song, and thought he'd go ahead and make his own English and French versions, and sent them to me. And I decided to include them here. And that is what the tabs are for. Versions 1 are mine, the others are his. “1”号版是我做的,别的都是谢可为做的。I posted this on 24/2/18, posted the facebook page update, and tagged Anton. He replied «Hakka version?». I said «Not made». And he posted his own version on 24/2/18 ~12:04. So I added it today, 25/2/18, starting ~17:01, at the end of the post. So let's see these translations, shall we?


Bulan Menjadi Saksi

Kau bertanya kepadaku
Cinta kah padamu
Cintaku tulus
Suci dan murni
Bulan menjadi saksi

Kau bertanya kepadaku
Sayang kah padamu
Hanya lah engkau
Yang kusayangi
Bulan menjadi saksi

Pelukan yang hangat
Menyejukan jiwaku
Kecupan yang mesra
Meluluhkan hatiku

Ku berjanji kepadamu
Cintaku abadi
Sampai kiamat
Takkan berubah
Bulan menjadi saksi


月亮为我变证人

你常常来为了问我
我是否恋爱你
爱你得真正
純粋和无猜
月亮为我变证人

你常常来为了问我
我是否珍惜你
你是我所有
已珍惜的人
月亮为我变证人

暖和的个拥抱
让我的精神冷漠
温柔的个接吻
让我的内心粉碎

我今为你承诺我会
到永远恋爱你
直到了末日
没有会变为
月亮为我变证人


Hëna është dëshmitar

Ti shpesh vjen të më pyesësh
Nëse të dua:
Dashuria ime
Është sinqertë,
Hëna është dëshmitar.

Ti shpesh vjen të më pyesësh
Nëse të dëshiroj:
Je i vemti që
Kam dëshiruar,
Hëna është dëshmitar.

Një përqafim i nxehtë,
Më freskon shpirtin tim;
Një puthje e afërm,
Më dubëson thelbin tim

Të premtoj se dashuria
Ime është përjetshëm
Deri në Fundin e Botës
Nuk do të ndryshojë
Hëna është dëshmitar.


Lõna, di-j-a-l nẽca te

T-a-m cmènd s' l'è véra ch'a-t vòi bẽ,
S' a sẽt amôr par te:
'E mi amôr par te
L'è sinẓìr e sãt,
Lõna, di-j-a-l nẽca te!

T-a-m cmènd si me '-t vòi bẽ da bõ,
S' l'è véra ch'a-t vòi bẽ:
A-n vòi brìṣul bē
A inciõn êt' che te,
Lõna, di-j-a-l nẽca te!

Un chêld abràẓ 'd i tu
U-m va l'ãnma a rinfraschê.
Õ 'd i tu dulẓ baṣẽ
U-m sfa sèmpar tòtt 'e cör

E me '-t prumètt ch' 'e mi amôr
U-n a mai da finì:
Par l'etarnitê
U-n a da cãmbiêṙ,
Lõna, di-j-a-l nẽca te.
邓丽君的“月亮代表我的心”

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情也真
我的爱也真
月亮代表我的心

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情不移
我的爱不变
月亮代表我的心

* 轻轻的一个吻
已经打动我的心
深深的一段情
叫我思念到如今

# 你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心

Repeat * # #


Teresa Teng’s “The moon speaks for my heart”

You ask how deeply I love you,
If I love you at all.
My affection’s true
Like my love for you,
And the moon speaks for my heart.

You ask how deeply I love you,
If I love you at all.
My affection stays,
My love does not change,
And the moon speaks for my heart.

* A single gentle kiss
Has already moved my heart.
And such a deep deep love
Made me miss you up till now.

# You ask how deeply I love you,
If I love you at all.
You just have a think,
You just have a look:
For the moon speaks for my heart.
Teresa Teng's "You shall read this on the moon"

You ask how deep is my love for you
How much do I love you
All my heart is true
All my love is too
You shall read this on the moon

You ask how deep is my love for you
How much do I love you
My heart does not swerve
My love does not change
You shall read this on the moon

* A silent gentle kiss
Has blown my heart away
And such a deep deep love
Made me miss you till this day

# You ask how deep is my love for you
How much do I love you
You just have a thought
You just take a look
You shall read this on the moon
Teresa Teng's "It's all written on the moon"

You ask how deep is my love for you
How much do I love you
All my heart is true
All my love is too
It's all written on the moon

You ask how deep is my love for you
How much do I love you
My heart does not swerve
My love does not change
It's all written on the moon

* A silent gentle kiss
Seemed to blow my heart away
And such sweet deep deep love
Made me miss you till this day

# You ask how deep is my love for you
How much do I love you
You just have a thought
You just take a look
It's all written on the moon有多深
有几分
我(的)情也真
我(的)爱也真
月光月亮代表我(的)

有多深
有几分
我(的)
我(的)
月光月亮代表我(的)

轻轻一下
已经打动我(的)
深深一段情
心焦思念到今

有多深
有几分
去想下想
去看下看
月光月亮代表我(的)
Testimon la luna m’è

Tu mi domandi spesso se
Ho amore verso te
Il mio amore è
Santo puro e ver:
Testimon la luna m’è

Tu mi domandi spesso se
Ho affetto verso te
Tu sei l’unico
Per cui affetto ho:
Testimon la luna m’è

Un caldo abbraccio tuo
Mi rinfresca l’anima
Un dolce bacio tuo
Il mio cuore scioglier fa

Io ti prometto che il mio amor
Per sempre ci sarà
Per l’eternità
Mai non cambierà:
Testimon la luna m’è


Yuèliàng wèi wǒ biàn zhèngrén

Nǐ chángcháng lái wèile wèn wǒ
Wǒ shìfǒu liàn'ài nǐ
Ài nǐ de zhēnzhèng
Chúncuì hé wú cāi
Yuèliàng wèi wǒ biàn zhèngrén

Nǐ chángcháng lái wèile wèn wǒ
Wǒ shìfǒu zhēnxì nǐ
Nǐ shì wǒ suǒyǒu
Yǐ zhēnxì de rén
Yuèliàng wèi wǒ biàn zhèngrén

Nuǎnhuo de gè yǒngbào
Ràng wǒ de jīngshén lěngmò
Wēnróu de gè jiēwěn
Ràng wǒ de nèixīn fěnsuì

Wǒ jīn wèi nǐ chéngnuò wǒ huì
Dào yǒngyuǎn liàn'ài nǐ
Zhídàole mòrì
Méiyǒu huì biàn wèi
Yuèliàng wèi wǒ biàn zhèngrén


Inyanga ngufakazi

Nina kaning’ ungibuza
Uma ngikuthanda
Uthando lwami
Uqoth' uncwele
Inyanga ngufakazi

Nina kaning’ ungibuza
Uma ngikuthanda
Engiwuthanda
Nguwena yodwa
Inyanga ngufakazi

Ingon’ efudumele
Ipholis’ umoya yam’
Ukwanga emnene
Kudal’ anginamandla

Futh’ unginembis’: uthando
Lwami kunaphakade
Esigcinweni somhlaba
Aluzuguquka
Inyanga ngufakazi


Mi testigo la luna es.

Mi amor, tu me preguntas si
Te quiero de verdad:
Mi amor puro y
Verdadero es,
Mi testigo la luna es.

Mi amor, tu me preguntas si
Te amo de verdad:
Eres sólo tu
Que yo amo,
Mi testigo la luna es.

Tus abrazos de calor
Me rinfrescan la alma.
Tus besos de amor
Me derriten el corazón.

Yo te prometo que mi amor
Jamás se finirá:
Por la eternidad
No se cambiará,
Mi testigo la luna es.
Dèng Lìjūn de “Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn”

Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Wǒ de qíng yě zhēn
Wǒ de ài yě zhēn
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn

Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Wǒ ài nǐ yǒu jǐfēn
Wǒ de qíng bù yí
Wǒ de ài bù biàn
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn

* Qīng qīng de yīgè wěn
Yǐjīng dǎdòng wǒ de xīn
Shēn shēn de yīduàn qíng
Jiào wǒ sīniàn dào rújīn

# Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Nǐ qù xiǎng yī xiǎng
Nǐ qù kàn yī kàn
Yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn

Repeat * # #


"La lune éclaire à mon cœur", par Teresa Teng

Tu me demandes combien je t’aime,
Beaucoup ou seul un peu.
Ce que j’ sens, c’est vrai,
Mon amour, c’est vrai :
La lune éclaire à mon cœur.

Tu me demandes combien je t’aime,
Beaucoup ou seul un peu.
Ce que j’ sens, c’est ferme,
Mon amour ne change :
La lune éclaire à mon cœur.

* Un douce baiser d’amour
Déjà fait battre mon cœur.
Un très profond amour
T’a fait désiré pour moi.

# Tu me demandes combien je t’aime,
Beaucoup ou seul un peu.
Pense-y donc un peu,
Et regarde un peu :
La lune éclaire à mon cœur.
"Car c'est écrit sur la lune", par Teresa Teng

Tu me demandes combien je t’aime,
Meilleur ou seul un peu.
Tout mon coeur est sûr
Comme tout mon amour
Car c'est écrit sur la lune

Tu me demandes combien je t’aime,
Meilleur ou seul un peu.
Tout mon coeur est ferme,
Mon amour ne bouges
Car c'est écrit sur la lune

* Un doux baiser d’amour
Déjà fait battre mon cœur.
Un très profond amour
T’a faite désirée pour moi.

# Tu me demandes combien je t’aime,
Meilleur ou seul un peu.
Pense-y donc un peu,
Et regarde ce soir
Car c'est écrit sur la luneNyî mùn ngâi òi nyî yìu to chim
Ngâi òi nyî yìu kí fun
Nga kài tshîn ya cin
Nga kài òi ya cin
Nyiėt-kwong thòi-piáu nga kài sim

Nyî mùn ngâi òi nyî yìu to chim
Ngâi òi nyî yìu kí fun
Nga kài tshîn mô yî
Nga kài òi mô pièn
Nyiėt-kwong thòi-piáu nga kài sim

Khiang-khiang kài tsim yit-hà
Yí-kin tá-thung nga kài sim
Chim-chim kài yit thon chin
Hàm ngâi sim-tsiau nyî tèu kin

Nyî mùn ngâi òi nyî yìu to chim
Ngâi òi nyî yìu kí fun
Nyî hì sióng hà sióng
Nyî hì khòn hà khòn
Nyiėt-kwong thòi-piáu nga kài sim

2 comments: